ประวัติความเป็นมา


d247shop


D247 มีเป้าหมายในการจัดส่งสินค้าในกลุ่มของผัก เนื้อสัตว์ ของแห้ง และสิ่งจำเป็นอื่นๆ จากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม แล้วรวมรวมเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ด้วยระบบขนส่งที่มีคุณภาพและสามารถจัดส่งให้ภายในวันรุ่งขึ้น เหมือนลูกค้าเดินทางไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อสินค้าต่างๆด้วยตัวเอง ทำให้ลูกค้าได้รับควมสะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทางออกนอกบ้าน