เงื่อนไขการชำระเงิน


วิธีการชำระค่าสินค้า

ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินโดยการใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิต วีซ่า วีซ่า อิเลคตรอน และมาสเตอร์การ์ด หรือเงินสด (ไทยบาท) ในการชำระค่าสินค้าได้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการด้วยคูปองเงินสด คูปองส่วนลด คูปองส่วนลดจากการตัดชิ้นส่วนหนังสือพิมพ์ บัตรของขวัญ บัตรเงินสด หรือบัตรส่วนใดๆ นอกจากจะได้ระบุไว้ชัดแจ้งเป็นคราวๆ ในหน้าเว็บไซต์


กรณีชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด :

ท่านจะต้องชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดให้กับบริษัทในวันที่จัดส่งสินค้า ณ สถานที่จัดส่งสินค้า ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับชำระเงินสดจากท่าน หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าธนบัตรและ/หรือ เหรียญกษาปณ์ที่ท่านใช้ชำระค่าสินค้านั้นเป็นธนบัตร/เหรียญปลอมหรือชำรุด


กรณีชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต :

เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลบัตรชำระเงินของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงดังกล่าวจะต้องป้อนรหัสผ่าน
ถ้าท่านต้องการชำระเงินออนไลน์ ท่านต้องเลือกวิธีการชำระเงินในขั้นตอนเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกซื้อสินค้า โดยท่านจะต้องกรอกรายละเอียดบัตรชำระเงินของท่านในแบบการชำระเงินออนไลน์ ซึ่งเราจะทำการตรวจสอบบัตรเบื้องต้นรวมทั้งรายละเอียดต่างๆ และยืนยันการสั่งซื้อของท่าน ซึ่งในขั้นตอนนี้ท่านจะยังไม่ถูกเรียกเก็บเงินในบัตรจนกว่าท่านจะได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว


หมายเหตุ
หากท่านต้องการขอใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อสินค้าของท่าน กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 06 3204 6878